نگاهی به کتاب علی حق شناس «تاثیر معماری پایدار در تاریخچه فرهنگ معماری ایران»

 

نگاهی به کتاب «تاثیر معماری پایدار در تاریخچه فرهنگ معماری ایران» مهندس علی حق شناس - در حال حاضر یکی از مسائل مطرح در جهان، موضوع توسعه پایدار و همساز شدن تمدن بشری با محیط و طبیعت، در راستای حفظ آن است. این مشکل به خصوص با افزایش جمعیت افزایش سطح مصرف به عمده ترین چالش پیش روی تمدن مدرن بشری تبدیل شده و توجه بسیاری از متفکرین، دانشگاهیان، سیاستمداران و فعالان فرهنگی را به خود جلب نموده است.

 

در زمینه ی معماری نیز این مسئله بسیار حائز اهمیت است و به مهمترین موضوع پیش روی مدارس معماری و معماران امروزی تبدیل شده است. با وجود این اهمیت بسیار زیاد و روزافزون، معماری پایدار هنوز در آغاز راه است و مسائل حل نشده ی زیادی در پیش رو دارد؛ از جمله پاسخ به این پرسش که معماری چگونه می تواند نقش مؤثری در حفظ پایداری فرهنگ و محیط داشته باشد، مسئله ای با راه حل های متفاوت ایجاد نموده است. بسیاری معتقدند با کمک گرفتن از فناوری های نوین، می توان به این مسئله پاسخ داد. یکی از نگرش های دیگر، تطابق فرهنگ با معماری در محیط است که می تواند نقش مؤثری از جهات گوناگون ایفا نماید.

تحقیقات باستان شناسی، حکایت از آن دارد که سابقه ی معماری ایران به حدود هزاره ی هفت قبل از میلاد می رسد. از آن زمان تا کنون، پیوسته این هنر و فرهنگ در ارتباط با مسائل گوناگون توسعه یافته است. معماری ایران دارای خصوصیاتی است که در مقایسه با معماری کشورهای دیگر، از ارزشی ویژه برخوردار است؛ ویژگی هایی چون طراحیف محاسبات، فرم درست پوشش، رعایت مسائل فنی و علمی در ساختمان، ستون های بلند و بالاخره تزیینات گوناگون که هریک در عین سادگی، معماری اریان را ساخته اند.

سرعت علم و فناوری و نیازهای مردم به مسکن ایده آل و نابسامانی طراحی در نمای ساختمان (که از طرح هایی در فرهنگ و اقلیم دیگر کشورها تقلید شده است)، موجب گردیده منظره ی کشور ایران از نظر معماری توخالی جلوه داده شود و همین نکته باعث کم ارزشی آثار تاریخی و هنر معماری ایران شده است.

در این کتاب تلاش شده تا با سبک های معماری از لحاظ استفاده از فرم ها، فن ها، دوره ی زمانی، منطقه و سایر عوامل تأثیرگذار شود. در واقع، سبک معماری از مطالعه بر روی تاریخ معماری نشأت می گیرد و با آن پدیدار می شود.

بر این اساس، ابتدا درباره ی معماری پایدار و اجزای فرهنگ در معماری پایدار به صورت کامل توضیح داده می شود و سپس زیرمجموعه ی فرهنگ در معماری پایدار و مهمترین عواملی که در معماری ایران تأثیر می گذارد مورد بحث قرار خواهد گرفت و در خاتمه درباره ی معماری ایران و سبک های معماری در ادوار تاریخی به صورت کامل توضیح داده می شود.

بنابراین ضمن بررسی طراحی پایدار و توسعه ی پایدار در فرهنگ و هنر و نیز مقایسه ی دوره های حکومتی ایران، با طراحی معماری پایدار در فرهنگ های مختلف کشور آشنا خواهیم شد و همچنین نمونه هایی از ساختمان های ساخته شده مبتنی بر مبانی پایدار در دوره های تاریخی را ارائه و تحلیل خواهیم نمود.

بالا