آرایه‌های تزئینی به سمت مسیری نو در زمان معاصر

جواهرسازی هنری است که نیاکان و اجداد ما به آن علاقه فراوانی داشتند و از فلزات زیورآلاتی زیبا و گرانبها می ساختند.

ادامه مطلب: آرایه‌های تزئینی به سمت مسیری نو در زمان معاصر

آرایه‌های تزئینی در دوره پهلوی

در دوره پهلوی اول، بر تاج پهلوی ،اصالت ایرانی بیشتر رعایت شده است . تاج ناصرالدین شاه که بطور مکرر بر مهرها و سکه های قاجاری حک شده در اندازه و تقسیمات عرضی بدنه و کاربرد پر ، الگویی برای تاج پهلوی بوده است . طرح خورشید شعاعی بر بدنه مرتبط با آیین میترائیسم ، کنگره های پلکانی لبه بالایی، مرسوم بر تاجهای ساسانی و طراحی اسلیمی های بدنه، از نقوش سنتی ایرانی است.تنها جز غیر ایرانی ، جقه و پر تاج است که سوغات وارداتی حاکمان مغول است .

ادامه مطلب: آرایه‌های تزئینی در دوره پهلوی

سیر بر زیورآلات صفویان

در این مقاله همانند شماره های قبلی مجله بین المللی معمار و مد امروز به یکی دیگر از دوران تاریخی ایرانی و چگونگی روند طراحی زیورآلات در آن میپردازیم. جواهرات سلطنتی در ایران مجموعه جواهراتی بودند که پادشاهان ایرانی جمع آوری میکردند و اکنون در بانک مرکزی ایران واقع در تهران نگهداری میشوند. تقریبا روی نیمی از سنگ های  قیمتی بزرگ این مجموعه  جواهرات، نام و تاریخ فرمانروایان مشخصی حک شده است. اگرچه منابعی از ثروت خیره کننده ساسانیان در زمانی که توسط اعراب در اواسط قرن هفتم شکست خوردند، موجود است و معروف ترین مثال آن فرش طلااندود سلطنتی  کاخ ساسانیان در تیسفون است به نام بهار کسری، ولی منابع معتبر از جواهرات سلطنتی تنها مربوط به دوره صفویان و پس از آن هستند.

ادامه مطلب: سیر بر زیورآلات صفویان

آرایه‌های تزئینی دربار قاجار

دوران قاجاریه، جدا از سال‌های نخستین استقرار که به طبع شرایط سیاسی و شخصیت ذاتی آغامحمدخان قاجار نمی‌تواند دوره شگفتی در صنعت و هنر قلمداد شود، در باقی ادوار به نسبت با فراز و نشیب‌هایی یکی از دوره‌های قابل‌تأمل است. بسته به موضوع نوشتار، در صنعت جواهرسازی و آرایه‌های تزئینی این دوره حائز اهمیت است. چراکه به‌ویژه در عهد ناصری به سبب قوام حکومت و استمرار تسلط دولت مرکزی بر نواحی مختلف کشور و نیز شخصیت ذاتی ناصرالدین‌شاه که عمیقاً هنردوست و هنرپرور بود و به‌ویژه میل شدیدش به نوآوری و آشنایی او با جهان پیشرفته که درنتیجه مسافرت‌های اروپایی حاصل آمده بود، امکان رشد و پویایی این هنر ـ صنعت بیش‌ازپیش فراهم آمد.

ادامه مطلب: آرایه‌های تزئینی دربار قاجار

آرایه‌های تزئینی در دوره سلجوقیان

تبار سلجوقیان و شیوه زندگی آن‌ها تا قبل از دوران حکومت یکپارچه‌شان، کمتر نشانی از وجود مجموعه‌ای منسجم به لحاظ فرهنگی و تمدنی در خود دارد. بیابان‌گردی و شیوه‌ای که متناسب با آن می‌بایستی لحاظ شود، به‌نوعی از فرهنگ مجال بروز می‌داد که الزاماً فرهنگ پیشرویی نبوده است.

ادامه مطلب: آرایه‌های تزئینی در دوره سلجوقیان

بالا